Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm công nghiệp nổi bật đầu ngành chúng tôi gợi ý dành riêng cho bạn

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX10-15R

  Lưu Lượng: 14m3/h
  Cột Áp: 171m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-7500S 7500W

  Lưu Lượng: 550m3/h
  Cột Áp: 4.5m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ615 15Kw

  Lưu Lượng: 158m3/h
  Cột Áp: 41m
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 8.9m
  Lưu Lượng: 10.8m3/h
  Cột Áp: 116m
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 34.3-15 m
  Lưu Lượng: 11m3/h
  Cột Áp: 8.5m
  Lưu Lượng: 2.4m3/h
  Cột Áp: 67m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/25 7.5Kw

  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 139m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 32m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA12/20 4.0Kw

  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 123m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA8/20 3.0Kw

  Lưu Lượng: 10.8m3/h
  Cột Áp: 116m
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 30m
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN
  Lưu Lượng: 240m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 33m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 54m3/h
  Cột Áp: 23m
  Lưu Lượng: 112m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 30m
  Lưu Lượng: 180m3/h
  Cột Áp: 27m
  Lưu Lượng: 37m3/h
  Cột Áp: 21m
  Lưu Lượng: 400m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 76m3/h
  Cột Áp: 29m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 32m
MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP
  Lưu Lượng: 132m3/h
  Cột Áp: 24.6m
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 34.3-15 m
  Lưu Lượng: 39m3/h
  Cột Áp: 35.5m
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 52.3-42m
  Lưu Lượng: 6-24 m³/h
  Cột Áp: 29.6-15 m
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 86-57m
  Lưu Lượng: 120m3/h
  Cột Áp: 49.5m
  Lưu Lượng: 36-84 m³/h
  Cột Áp: 30.6-14.8m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 38.5m
  Lưu Lượng: 48-108 m³/h
  Cột Áp: 21.3-13.7m
  Lưu Lượng: 78m3/h
  Cột Áp: 93m
  Lưu Lượng: 180m3/h
  Cột Áp: 27m
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
  Lưu Lượng: 25.5m3/h
  Cột Áp: 12.3m
  Lưu Lượng: 6m3/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 9m3/h
  Cột Áp: 7.5m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ21.5 1.5Kw

  Lưu Lượng: 26m3/h
  Cột Áp: 22m
  Lưu Lượng: 21m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 8.1m3/h
  Cột Áp: 8.3m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 11m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 39m3/h
  Cột Áp: 15m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ22.2 2.2Kw

  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 25m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ45.5 5.5Kw

  Lưu Lượng: 102m3/h
  Cột Áp: 22m
MÁY THỔI KHÍ
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 3.7m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-750S 750W

  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 2.2m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-370 370W

  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 1.6m
  Lưu Lượng: 475m3/h
  Cột Áp: 3.8m
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 3.7m
  Lưu Lượng: 1000m3/h
  Cột Áp: 7m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1500S 1500W

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m

Đầu sục khí Root Showfou-Đài Loan

Máy sục khí ShowFou model RL80

  Lưu Lượng: 6.53 m3/ phút
  Cột Áp: 8 m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-11000S 11000W

  Lưu Lượng: 1050m3/h
  Cột Áp: 7.5m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-250 250W

  Lưu Lượng: 48m3/h
  Cột Áp: 1.2m
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 3.8m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 6m