Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm công nghiệp nổi bật đầu ngành chúng tôi gợi ý dành riêng cho bạn

  Lưu Lượng: 29m3/h
  Cột Áp: 1.1m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ411 11Kw

  Lưu Lượng: 84m3/h
  Cột Áp: 50m
  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 6.3m
  Lưu Lượng: 35m3/h
  Cột Áp: 15m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1500S 1500W

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m
  Lưu Lượng: 10.8m3/h
  Cột Áp: 162m
  Lưu Lượng: 15m3/h
  Cột Áp: 30m
  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m
  Lưu Lượng: 10 l/h
  Cột Áp: 3 bar
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/25 7.5Kw

  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 139m
  Lưu Lượng: 48-108 m³/h
  Cột Áp: 21.3-13.7m
  Lưu Lượng: 37m3/h
  Cột Áp: 21m
  Lưu Lượng: 15m3/h
  Cột Áp: 18m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 76m3/h
  Cột Áp: 29m
  Lưu Lượng: 240m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 37m3/h
  Cột Áp: 21m
  Lưu Lượng: 400m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 33m
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 30m
  Lưu Lượng: 54m3/h
  Cột Áp: 23m
  Lưu Lượng: 112m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 180m3/h
  Cột Áp: 27m
MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP
  Lưu Lượng: 72m3/h
  Cột Áp: 50.5m
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 34.3-15 m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 59.7m
  Lưu Lượng: 48-108 m³/h
  Cột Áp: 21.3-13.7m
  Lưu Lượng: 78m3/h
  Cột Áp: 37.5m
  Lưu Lượng: 120m3/h
  Cột Áp: 21.5m
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 36-20.1m
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 53.6-36.5m
  Lưu Lượng: 42m3/h
  Cột Áp: 56.5m

Bơm Đầu Inox ( Bơm Nước Nóng )

Bơm Trục Ngang Đầu Inox ( Bơm Nước Nóng )

  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 53.5-29m
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 38-21m
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 10.5m
  Lưu Lượng: 9m3/h
  Cột Áp: 8m
  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 33m

Bơm nước thải Veratti Seri SVM

Bơm chìm nước thải Veratti Model SV65-25-3.7

  Lưu Lượng: 65m3/h
  Cột Áp: 25m
  Lưu Lượng: 15m3/h
  Cột Áp: 30m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 9.5m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 11m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX80G/DXT80

  Lưu Lượng: 21m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 20m3/h
  Cột Áp: 8.5m
  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 13.5m
  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 6m3/h
  Cột Áp: 6m
MÁY THỔI KHÍ

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-11000S 11000W

  Lưu Lượng: 1050m3/h
  Cột Áp: 7.5m
  Lưu Lượng: 40m3/h
  Cột Áp: 5m
  Lưu Lượng: 88m3/h
  Cột Áp: 3.0m
  Lưu Lượng: 194m3/h
  Cột Áp: 4m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 2.2m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1100 1100W

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 3.8m
  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 4.2m
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 3.7m

Bơm sục khí Veratti

Bơm sục khí Veratti Model FP-1.5

  Lưu Lượng: 40m3/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 88m3/h
  Cột Áp: 3.1m