Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm công nghiệp nổi bật đầu ngành chúng tôi gợi ý dành riêng cho bạn

  Lưu Lượng: 9.6m3/h
  Cột Áp: 177m

Bơm tiểu cảnh Peroni

Bơm chìm nhựa PR4008 400W

  Lưu Lượng: 7m3/h
  Cột Áp: 8m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 134m
  Lưu Lượng: 12
  Cột Áp: 124

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA10/36 7.5Kw

  Lưu Lượng: 14,4m3/h
  Cột Áp: 218m
  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 159m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 43.5m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA12/32 7.5Kw

  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 196m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ67.5 7.5Kw

  Lưu Lượng: 123m3/h
  Cột Áp: 31m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 161m
  Lưu Lượng: 121.6m3/h
  Cột Áp: 32m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-4 18.5Kw

  Lưu Lượng: 110m3/h
  Cột Áp: 82m
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 52-30.3 m

Bơm sục khí Veratti

Bơm sục khí Veratti Model FP-2.2

  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 88m3/h
  Cột Áp: 3.1m
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 30m
  Lưu Lượng: 76m3/h
  Cột Áp: 29m
  Lưu Lượng: 112m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 33m
  Lưu Lượng: 54m3/h
  Cột Áp: 23m
  Lưu Lượng: 400m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 240m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 180m3/h
  Cột Áp: 27m
  Lưu Lượng: 37m3/h
  Cột Áp: 21m
MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 58-35.5m
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 38-21m
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 34.5-25.5m
  Lưu Lượng: 39m3/h
  Cột Áp: 35.5m
  Lưu Lượng: 120m3/h
  Cột Áp: 21.5m
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 67.5-47m
  Lưu Lượng: 78m3/h
  Cột Áp: 37.5m
  Lưu Lượng: 54-138 m³/h
  Cột Áp: 59.5-44.5m
  Lưu Lượng: 6-18 m³/h
  Cột Áp: 23.7-18.5 m
  Lưu Lượng: 42m3/h
  Cột Áp: 76.1m
  Lưu Lượng: 120m3/h
  Cột Áp: 49.5m
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 75.8-47m
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 18.5m
  Lưu Lượng: 45.6m3/h
  Cột Áp: 17m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ23.7 3.7Kw

  Lưu Lượng: 28m3/h
  Cột Áp: 38m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ415 15Kw

  Lưu Lượng: 85m3/h
  Cột Áp: 56m
  Lưu Lượng: 48m3/h
  Cột Áp: 15.5m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ47.5 7.5Kw

  Lưu Lượng: 80m3/h
  Cột Áp: 40m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ615 15Kw

  Lưu Lượng: 158m3/h
  Cột Áp: 41m
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 19m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 9.5m
  Lưu Lượng: 20m3/h
  Cột Áp: 12m
MÁY THỔI KHÍ
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 2.2m
  Lưu Lượng: 475m3/h
  Cột Áp: 3.8m
  Lưu Lượng: 88m3/h
  Cột Áp: 3.0m
  Lưu Lượng: 110m3/h
  Cột Áp: 2.0m
  Lưu Lượng: 88m3/h
  Cột Áp: 3.0m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-7500S 7500W

  Lưu Lượng: 550m3/h
  Cột Áp: 4.5m
  Lưu Lượng: 29m3/h
  Cột Áp: 1.1m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-250 250W

  Lưu Lượng: 48m3/h
  Cột Áp: 1.2m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1100 1100W

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-2200 2200W

  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-370 370W

  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 1.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1100S 1100W

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m