Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm công nghiệp nổi bật đầu ngành chúng tôi gợi ý dành riêng cho bạn

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA6/28 3.0Kw

  Lưu Lượng: 9.6m3/h
  Cột Áp: 177m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX5-14R

  Lưu Lượng: 8.5m3/h
  Cột Áp: 104m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX100G/DXT100

  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 98m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX15-18R

  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 250m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-4 18.5Kw

  Lưu Lượng: 110m3/h
  Cột Áp: 82m
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 79.3-61m
  Lưu Lượng: 6m3/h
  Cột Áp: 62m
  Lưu Lượng: 76m3/h
  Cột Áp: 29m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA10/23 4.0Kw

  Lưu Lượng: 14,4m3/h
  Cột Áp: 139m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 194m3/h
  Cột Áp: 4m
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN
  Lưu Lượng: 37m3/h
  Cột Áp: 21m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 240m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 400m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 30m
  Lưu Lượng: 180m3/h
  Cột Áp: 27m
  Lưu Lượng: 112m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 44m
  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 33m
  Lưu Lượng: 54m3/h
  Cột Áp: 23m
  Lưu Lượng: 76m3/h
  Cột Áp: 29m
MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 67.5-47m
  Lưu Lượng: 6-24 m³/h
  Cột Áp: 29.6-15 m
  Lưu Lượng: 180m3/h
  Cột Áp: 27m
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 36-20.1m
  Lưu Lượng: 78m3/h
  Cột Áp: 37.5m
  Lưu Lượng: 6-18 m³/h
  Cột Áp: 23.7-18.5 m
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 75.8-47m
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 79.3-61m
  Lưu Lượng: 12m3/h
  Cột Áp: 35m
  Lưu Lượng: 54-138 m³/h
  Cột Áp: 59.5-44.5m
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 53.5-29m
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 52-30.3 m
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 9m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ45.5 5.5Kw

  Lưu Lượng: 102m3/h
  Cột Áp: 22m
  Lưu Lượng: 15m3/h
  Cột Áp: 18m
  Lưu Lượng: 48m3/h
  Cột Áp: 15.5m
  Lưu Lượng: 400m3/h
  Cột Áp: 44m

Bơm nước thải Veratti Seri SVM

Bơm chìm nước thải Veratti Model SV60-20-3

  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 36m3/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 31m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 17m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ411 11Kw

  Lưu Lượng: 84m3/h
  Cột Áp: 50m
  Lưu Lượng: 25.5m3/h
  Cột Áp: 12.3m
MÁY THỔI KHÍ

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-750 750W

  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 2.2m
  Lưu Lượng: 90m3/h
  Cột Áp: 5m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-4000S 4000W

  Lưu Lượng: 475m3/h
  Cột Áp: 3.8m
  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-15000S 15kW

  Lưu Lượng: 1037m3/h
  Cột Áp: 9.5m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1500 1500W

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-550 550W

  Lưu Lượng: 110m3/h
  Cột Áp: 2.0m
  Lưu Lượng: 1200m3/h
  Cột Áp: 7.5m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1500S 1500W

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m
  Lưu Lượng: 1037m3/h
  Cột Áp: 9.5m
  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1100S 1100W

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m