Showing all 2 results

Seri SP loại 5 inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 5SP30-6 5.5Kw

    Lưu Lượng: 40m3/h
    Cột Áp: 66m

Seri SP loại 5 inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 5SP30-8 7.5Kw

    Lưu Lượng: 40m3/h
    Cột Áp: 88m