Hiển thị tất cả 16 kết quả

Lưu Lượng:39m3/h
Cột áp:35.5m
Lưu Lượng:42m3/h
Cột áp:56.5m
Lưu Lượng:42m3/h
Cột áp:76.1m
Lưu Lượng:72m3/h
Cột áp:50.5m
Lưu Lượng:78m3/h
Cột áp:58.5m
Lưu Lượng:120m3/h
Cột áp:21.5m
Lưu Lượng:132m3/h
Cột áp:24.6m
Lưu Lượng:132m3/h
Cột áp:56.5m