Hiển thị tất cả 3 kết quả

Lưu Lượng:20 l/h
Cột áp:1 bar
Lưu Lượng:15 l/h
Cột áp:2 bar
Lưu Lượng:10 l/h
Cột áp:3 bar