Hiển thị tất cả 3 kết quả

Lưu Lượng:40m3/h
Cột áp:5m
Lưu Lượng:40m3/h
Cột áp:6m
Lưu Lượng:60m3/h
Cột áp:6m