Showing 1–12 of 367 results

  Lưu Lượng: 12 m3/h
  Cột Áp: 124 m

Bơm trục đứng Inline Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-160/7.5 7.5kw

  Lưu Lượng: 65m3/h
  Cột Áp: 35m

Bơm trục đứng Inline Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 65VR-160/4.0 4.0kw

  Lưu Lượng: 32.5m3/h
  Cột Áp: 34.4m

Bơm trục đứng Inline Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-125/5.5 5.5kw

  Lưu Lượng: 65m3/h
  Cột Áp: 22m

Bơm trục đứng Inline Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-160/11 11kw

  Lưu Lượng: 121.6m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 121.6m3/h
  Cột Áp: 32m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DG80G/DGT80

  Lưu Lượng: 23m3/h
  Cột Áp: 11m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DG100G/DGT100

  Lưu Lượng: 25m3/h
  Cột Áp: 13m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX80G/DXT80

  Lưu Lượng: 21m3/h
  Cột Áp: 10m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX100G/DXT100

  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DH80G

  Lưu Lượng: 16m3/H
  Cột Áp: 17m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DH100G

  Lưu Lượng: 20m3/h
  Cột Áp: 18.5m